Something in the way...

Srpen 2009

anketa

30. srpna 2009 v 17:41 | krysa
jsem zvědavá jak to dopadne xD

oznámení

30. srpna 2009 v 17:36 | krysa
nevím jestli je to potřeba napsat stejně to asi každej pochopil xD dávám si přestávku což znamená že max. do vánoc nebude nová povídka a články jenom když už nebudu vědět kudy z nudy.Ano je to tak nevím co napsat dál znáte to vím co by se mělo stát v příštím díle jenže nevím jak to zaonačit aby se to stalo a aby to jako příběh mělo hlavu a patu

Nickelback - if everyone cared

9. srpna 2009 v 10:49 | ... |  texty+překlady
From underneath the trees, we watch the sky
Confusing stars for satellites
I never dreamed that you'd be mine
But here we are, we're here tonight

Singing Amen, I'm alive
Singing Amen, I'm alive

If everyone cared and nobody cried
If everyone loved and nobody lied
If everyone shared and swallowed their pride
We'd see the day when nobody died
And I'm singing

Amen I, I'm alive
Amen I, I'm alive

And in the air the fireflies
Our only light in paradise
We'll show the world they were wrong
And teach them all to sing along

Singing Amen I'm alive
Singing Amen I'm alive

If everyone cared and nobody cried
If everyone loved and nobody lied
If everyone shared and swallowed their pride
We'd see the day when nobody died
If everyone cared and nobody cried
If everyone loved and nobody lied
If everyone shared and swallowed their pride
We'd see the day when nobody died

And as we lie beneath the stars
We realize how small we are
If they could love like you and me
Imagine what the world could be

If everyone cared and nobody cried
If everyone loved and nobody lied
If everyone shared and swallowed their pride
We'd see the day when nobody died

We'd see the day, we'd see the day
When nobody died
We'd see the day, we'd see the day
When nobody died
We'd see the day when nobody died------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
překlad


Zespoda stomu, pozorujeme oblohu
Matoucí hvězdy za satelity
Nikdy se mi nezdálo, že bys mohla být moje
Ale jsme tady, jsme tady dnes v noci

Zpívající amen, jsem naživu
Zpívající amen, jsem naživu

Jestli se někdo zajímal a nikdo nenaříkal
Jestli někdo miloval a nikdo nelhal
Jestli někdo sdílel a hltal jejich pýchu
Měli bychom vidět den, kdy nikdo nezemřel
A zpívám

Amen, já, já jsem naživu
Amen, já, já jsem naživu

A ve vzduchu světlušky
Naše jediné světlo v ráji
Ukážeme světu že oni se mýlili
A naučíme je všechny zpívat dále

Zpívající amen, jsem naživu
Zpívající amen, jsem naživu

Jestli se někdo zajímal a nikdo nenaříkal
Jestli někdo miloval a nikdo nelhal
Jestli někdo sdílel a hltal jejich pýchu
Měli bychom vidět den, kdy nikdo nezemřel
Jestli se někdo zajímal a nikdo nenaříkal
Jestli někdo miloval a nikdo nelhal
Jestli někdo sdílel a hltal jejich pýchu
Měli bychom vidět den, kdy nikdo nezemřel

A když ležíme pod hvězdami
Uvědomujeme si, jak malí jsme
Jestli by mohli milovat jako ty a já
Představ si, jaký by svět mohl být

Jestli se někdo zajímal a nikdo nenaříkal
Jestli někdo miloval a nikdo nelhal
Jestli někdo sdílel a hltal jejich pýchu
Měli bychom vidět den, kdy nikdo nezemřel

Měli bychom vidět den, měli bychom vidět den
Kdy nikdo nezemřel
Měli bychom vidět den, měli bychom vidět den
Kdy nikdo nezemřel
Měli bychom vidět den, kdy nikdo nezemřel

nightwish-nemo

9. srpna 2009 v 10:47 | ... |  texty+překlady
This is me for forever
One of the lost ones
The one without a name
Without an honest heart as compass

This is me for forever
One without a name
These lines the last endeavor
To find the missing lifeline

Oh how I wish
For soothing rain
All I wish is to dream again
My loving heart
Lost in the dark
For hope I`d give my everything

My flower, withered between
The pages 2 and 3
The once and forever bloom gone with my sins

Walk the dark path
Sleep with angels
Call the past for help
Touch me with your love
And reveal to me my true name

Oh, how I wish...

Nemo sailing home
Nemo letting go

Oh, how i wish...----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
překladTo jsem já navždy
Jeden ze ztracených
Ten beze jména
Bez upřímného srdce
Jako kompasu

To jsem já navždy
Ten beze jména
Tyto řádky jsou poslední snahou
Najít chybějící záchranné lano

Och, jak toužím
Po uklidňujícím dešti
Vše, co si přeju je znovu snít
Mé milující srdce
Ztracené v temnotě
Pro naději bych dal cokoli

Můj květ, zvadlý mezi
Stránkami dvě a tři
Jedenkrát a navždy rozkvetl odešel s mými hříchy

Jdi po temné stezce
Spi s anděli
Zavolej si na pomoc minulost
Dotkni se mě svou láskou
A prozraď mi mé skutečné jméno

Och, jak toužím…

Nemo pluje domů
Nemo odchází

Och, jak toužím...

Funeral of hearts

7. srpna 2009 v 12:12 | krysa |  texty+překlady
love's the furenal of hearts
and ode for cruelty
when angels cry blood
on flowers of evil in bloom

the furenal of hearts
and a plea for mercy
when love is a gun
seperating me from you

she was the sun
shining upon the tomb of your hopes
and dreams so frail...

he was the moon
painting you
with its glow
so vulnerable and pale

love's the furenal of hearts
and ode for cruelty
when angels cry blood
on flowers of evil in bloom

the furenal of hearts
and a plea for mercy
when love is a gun
seperating me from you

she was the wind
carrying in all the troubles
and fears
been for years tried to forget

he was the fire
restless and wild
and you were
like a moth to that flame

the heretic seal
beyond divine
as a prayer to god
Who's deaf and blind

the last night's
souls on fire
three little words
and a question : why ?


love's the furenal of hearts
and ode for cruelty
when angels cry blood
on flowers of evil in bloom

the furenal of hearts
and a plea for mercy
when love is a gun
seperating me from you

join me

7. srpna 2009 v 11:51 | krysa |  texty+překlady
pro změnu tontokrát H.I.M.
Join me

Baby, join me in death
(x3)

We are so young
Our lives have just begun
But already we are considering
Escape from this world

And we've waited for so long
For this moment to come
We're so anxious to be together
Together in death
Whoah, whoa...

Would you die tonight for love?
Baby, join me in death
Would you die?
Baby, join me in death
Would you die tonight for love?
Baby, join me in death

This world is a cruel place
And we're here only to lose
So before life tears us apart
Let death bless me with you

Would you die tonight for love?
Baby, join me in death
Would you die?
Baby, join me in death
Would you die tonight for love?
Baby, join me in death
Join me in death
Whoah whoa...

This life ain't worth living
This life, it ain't worth living
This life, it ain't worth living
Join me (x6)
This life ain't worth living

Would you die tonight for love?
Baby, join me in death
Would you die?
Baby, join me in death
Would you die tonight for love?
Baby, join me in death

Baby, join me in death--------------------------------------------------------------------------------------
překlad

Baby, připoj se ke mně ve smrti
(x3)

Jsme tak mladí
Naše životy teprve začali
Ale už jsme zvažovali
Útěk z tohoto světa

A čekali jsme příliš dlouho
Na příchod tohoto okamžiku
Bojíme se být spolu
Spolu ve smrti
Whoah, whoah....

Chceš zemřít dnes pro lásku?
Baby, připoj se ke mně ve smrti
Chceš zemřít?
Baby, připoj se ke mně ve smrti
Chceš zemřít dnes pro lásku?
Baby, připoj se ke mně ve smrti

Tenhle svět je kruté místo
Jsme jediní koho ztratíme
Předtím nás život slzami odděloval
Kéž nám smrt požehná

Chceš zemřít dnes pro lásku?
Baby, připoj se ke mně ve smrti
Chceš zemřít?
Baby, připoj se ke mně ve smrti
Chceš zemřít dnes pro lásku?
Baby, připoj se ke mně ve smrti
Whoah, whoah...

Tenhle život nemá cenu žít
Tenhle život, ten nemá cenu žít
Tenhle život, ten nemá cenu žít
Připoj se (x6)
Tenhle život nemá cenu žít

Chceš zemřít dnes pro lásku?
Baby, připoj se ke mně ve smrti
Chceš zemřít?
Baby, připoj se ke mně ve smrti
Chceš zemřít dnes pro lásku?
Baby, připoj se ke mně ve smrti

Baby, připoj se ke mně ve smrti


whatshername

7. srpna 2009 v 11:44 | krysa |  texty+překlady
Thought I ran into you down on the street
Then it turned out to only be a dream
I made a point to burn all of the photographs
She went away and then I took a different path
I remember the face
But I cant recall the name
Now I wonder how Whatsername has been

Seems that she disappeared without a trace
Did she ever marry 'ol Whatshisface
I made a point to burn all of the photographs
She went away and then I took a different path
I remember the face
But I cant recall the name
Now I wonder how Whatsername has been

Remember, whatever
It seems like forever ago
Remember, whatever
It seems like forever ago

The regrets are useless
In my mind
She's in my head
I must confess
The regrets are useless
In my mind
She's in my head
From so long ago
Go-go-go!

And in the darkest
If my memory serves me right
I'll never turn back time
Forgetting you, but not the time...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
překlad


Myslel jsem si, že běžím za tebou po ulici,
pak se ae ukázalo, že to byl jenom sen.
Rozhodl jsem se spálit všechny fotky.
Odešla pryč a já se rozhodl vydat jiným směrem
Pamatuju si tvář,
ale nemůžu si vzpomenout na jméno.
Teďka už vím jaká Whatsername opravdu byla.

Zdá se, že zmizela beze stopy.
Rozhodl jsem se spálit všechny fotky
Odešla pryč a já se rozhodl vydat jiným směrem
Pamatuju si tvář,
ale nemůžu si vzpomenout na jméno.
Teďka už vím jaká Whatsername opravdu byla.

Pamatuju si všechno,
zdálo se, že to vydrží na věky
Pamatuju si všechno,
zdálo se, že to vydrží na věky
Litovat je zbytečný,
pořád na ní myslím
mám ji zafixovanou v hlavě.
Musím si přiznat,
že litovat je zbytečný.
Mám jí v hlavě
už tak dlouho.

A i v té nejtemnější noci,
jestliže si dobře vzpomínám.
Nikdy nedokážu vrátit čas.

Zapomenout můžu na tebe, ale nikdy nezapomenu na tu dobu.

homecoming

7. srpna 2009 v 11:43 | krysa |  texty+překlady

My heart is beating from me
I am standing all alone
Please call me only if you are coming come
Waste another year flies by
Waste a night or two
You taught me how to live
In the streets of shame
Where you've lost your dreams in the rain
There's no sign of hope
The stems and seeds of the last of the dope
There's a glow of light
The St. Jimmy is the spark in the night
Bearing gifts and trust
A fixture in the city of lust
What the hell's your name?
What's your pleasure what is your pain?
Do you dream to much?
Do you think what you need is a crutch
In the crowd of pain.
St. Jimmy comes without any shame
He says "we're fucked up"
But we're not the same
And mom and dad are the ones you can blame

Jimmy died today
He blew out his brains into the bay
In the state of mind
Is my own private suicide

[Part II: East 12th St.]

Well nobody cares
Well nobody cares
Does anyone care if nobody cares?
Well nobody cares
Well nobody cares
Does anyone care if nobody cares?
Jesus filling out paperwork now
At the facility on East 12th st.
He's not listened to a word now
He's in his own world
And he's daydreaming
He'd rather be doing something else now
Like cigarettes and coffee with the under belly
His life's on the line with anxiety now
And she had enough
And he had plenty

Somebody get me out of here
Anybody get me out of here
Somebody get me out of here
Get me the fuck right out of here

So far away
I don't want to stay
Get me out of here right now
Just wanna be free
Is there a responsibility
Get me out of here right now
This lifelike dream ain't for me

[Part III: Nobody likes you!]

I fell asleep while watching Spike TV
After 10 cups of coffee
And your still not here
Dreaming of a song
But something went wrong
And you can't tell anyone
'Cause noone's here
Left me here alone
And I should've stayed home
After 10 cups of coffee
I'm thinking were'd you go
Nobody likes you
Everyone left you
They're all out without you
Havin' fun
Where'd you go?
Everyone left you
Nobody likes you
They're all out without you
Havin' fun
Where'd you go?

[Part IV Rock And Roll Girlfriend]
[Written and sung by Tre']

Geez...ha...
I got a rock and roll band
I got a rock and roll life
I got a rock and roll girlfriend
And another ex-wife
I got a rock and roll house
I got a rock and roll car
I plat the shit out the drums
And I can play the guitar
I got a kid in New York
I got a kid in the bay
I haven't drank or smoked nothin'
In over 22 days
So get off my case
Off of my case
Off of my case

[Part V: We're Coming Home Again]

Here they come marching down the street
Like a desperation murmur of a heartbeat
Coming back from the edge of town
Underneath their feet
The time has come and it's going nowhere
Nobody ever said that life was fair now
Go-carts and guns are treasures they will bear
In the summer heat
The world is spinning
Round and round
Out of control again
From the 7-11 to the fear of breaking down
So send my love a letterbomb
And visit me in hell
We're the ones going

Home
We're coming home again

I started fuckin' running
As soon as my feet touched ground
We're back in barrio
And to you and me, that's jingle town

That's home
We're coming home again
Home
We're coming home again
Home
We're coming home again
Home
We're coming home again
(NO FUCKING CONTROL I NEED IT I KNOW...)
Home
We're coming home again

Nobody likes you
Everyone left you
They're all out with out you
Havin' fun...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
překlad


Mé srdce tak silně tluče
Zůstal jsem úplně sám
Prosím jen mi zavolej, jestli se vracíš domů.
Tenhle promrhanej rok uběh tak rychle
Promrhal sem noc nebo dvě.
Naučila si mě jak žít

V ulicích hanby
kde si v dešti přišla o všechny své sny
už není naděje
Druh a způsob užití poslední drogy.
Záře světel
St. Jimmy je frajerem noci

Do háje jaké je tvé jméno?
Co máš ráda a co ti působí bolest?
Nesníš příliš moc?
Myslíš si že vše co potřebuješ je podpora?

S tak velkou bolestí přichází St.Jimmy beze studu
Říká: "Jsme zkažení"
ale všichni nejsme stejní
a máma a táta jsou jediní kdo nesou vinu

Jimmy dnes zemřel
Prohnal si hlavou kulku v zátoce
ve smýšlející zemi ve své vlastní soukromé sebevraždě

II.část East 12th Street (východní 12. ulice)

A nikoho to nezajímá
A nikoho to nezajímá
Zajímá se někdo jestli to někoho zajímá?
A nikoho to nezajímá
A nikoho to nezajímá
Zajímá se někdo jestli to někoho zajímá?

Jesus právě vyplňuje nějaké papíry
na East 12th Street
Teď nic neslyší
Je ve svém vlastním světě,
sní.

Radši by se teď věnoval něčemu jinému
jako třeba cigaretám, kafi a povalečství.
Jeho život tvoří linie starostí
a jí to už nebaví
a on bejval bohatej

Dostaňte mě někdo odsud
Kdokoli mě odsud dostaňte
Dostaňte mě někdo odsud
Kurva dostaňte mě odsud

Hodně daleko
Nechci tu zůstat. Chci pryč.
Chci bejt volnej
Je tu ta možnost?
Dostaňte mě odsud
Tenhle život, kterej se zdá být jako sen není pro mě.

III. Nikdo tě nemá rád

Usnul jsem když jsem se koukal na Spike TV
Vypil sem už 10 šálků kávy
a ty tu stále nejsi
Zdá se mi o písni
Ale něco dopaslo špatně
a já to nikomu nemůžu říct
protože tu nikdo není

Nechala si mě tu samotného
i když sem měl zůstat doma.
Po 10 šálcích kávy
přemýšlím
kam si šla

Nikdo tě nemá rád
Každej tě opustil
Všichni se baví bez tebe
Každej tě opustil
Nikdo tě nemá rád
Všichni se baví bez tebe
Kam si šla?

IV. Rock´n´rollová přítelkyně

Měl jsem rock and rollovou skupinu
měl jsem rock and rollovej život
měl jsem rock and rollovou přítelkyni
a ještě ex-manželku.

Měl jsem rock and rollovej dům
Měl jsem rock and rollový auto
Hraju falešný sračky na bubny
a umim hrát na kytaru

Měl sem dítě v New Yorku
Měl sem dítě v Bay
Během těch 22 dní sem se měl vykašlat
na chlast a kouření
Zbav se mejch věcí

V. Zovu se vracíme domů

Lidé tu pochodují na ulici
zní to jako zoufalý šepot tlučícího srdce
vracející se zpátky z nejzapadlejších koutů města
po svých

Čas nadešel a nic se nechystá
Nikdo ti neřekne že život je fér
hračky a zbraně se jednoho dne
stanou tím samým
v letních vedrech

Svět se neustále pohybuje
nekontrolovatelně
od 7-11 aby strach neustal
Pošli mi lásko bombu v dopise
a navštiv mě do háje
Sme jediní vrajecí se

Domů
Vracíme se opět domů

Začal sem zkurveně utíkat
jakmile se mé chodilo dotklo země
Sme zpátky v barriu
Ale pro mě a tebe je to Jingletown

Domů
Vracíme se znovu domů

Nikdo tě nemá rád
Všichni tě opustili
Všichni se baví
bez tebe.

wake ma up when september ends

7. srpna 2009 v 11:40 | krysa |  texty+překlady
Summer has come and passed
The innocent can never last
Wake me up when September ends

Like my father's come to pass
Seven years has gone so fast
Wake me up when September ends

Here comes the rain again
Falling from the stars

Drenched in my pain again
Becoming who we are

As my memory rests
But never forgets what I lost

Wake me up when Septmber ends

Summer has come and passed
The innocent can never last
Wake me up when Septmber ends

Ring out the bells again
Like we did when spring began

Wake me up when septmber ends

Here comes the rain again
Falling from the stars

Drenched in my pain again
Becoming who we are

As my memory rests
But never forgets what I lost

Wake me up when septmber ends

Summer has come and passed
The innocent can never last
Wake me up when Septmber ends

Like my father's come to pass
Twenty years has gone so fast
Wake me up when September ends

Wake me up when September ends
Wake me up when September ends

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

překlad


Léto přišlo a odešlo
Nevinnost nemůže nikdy přetrvat
Probuď mě, až skončí září

Jak se můj otec mohl stát minulostí
Sedm let uběhlo tak rychle
Probuď mě, až skončí září

Znovu přichází déšť
Padající z hvězd
Znova zaplavený v bolesti
Stává se z nás to, čím jsme

Když moje vzpomínka odpočívá
Ale nikdy nezapomenu, co jsem stratil
Probuď mě, až skončí září

Léto přišlo a odešlo
Nevinnost nemůže nikdy přetrvat
Probuď mě, až skončí září

Rozezvoň znovu zvony
Jak jsme to dělali, když začínalo jaro
Probuď mě, až skončí září

Znova přichází déšť
Padající z hvězd
Znova zaplavený v bolesti
Stává se z nás to, čím jsme

Když moje vzpomínka odpočívá
Ale nikdy nezapomenu co jsme stratil
Probuď mě, až skončí září

Léto přišlo a odešlo
Nevinnost nemůže nikdy přetrvat
Pobuď mě, až skončí září

Jak se můj otec mohl stát minulostí
Dvacet let uběhlo tak rychle
Probuď mě až skončí září
Probuď mě až skončí září
Probuď mě až skončí září.

letterbomb

7. srpna 2009 v 11:38 | krysa |  texty+překlady
Nobody likes you...
Everyone left you...
They're all out without you...
Having fun...

Where have all the bastards gone?
The underbelly's accidental high
The dummy failed the crash test
Collecting unemployment checks
You're fucking only along for the ride

Where have all the riots gone?
As your city's model gets pulverized
What's in love is now in debt
On your birth certificate
So strike the fucking match to light this fuse

The television's an obstructionist
And you don't even know that you exist
Stand still wish to die
You better run for your fucking life

It's not over 'till your underground
It's not hope before it's too late
It's cities burnin'
It's not my burden
It's not hope before it's too late

There's nothing left to analyze

Where will all the martyrs go when the virus cures itself?
And where will we all go when it's too late?

And don't look back

You're not the Jesus of Suburbia
The St. Jimmy's opinion of
Your father's raise and your mother's love
That's made the idiot America

It's not over 'till your underground
It's not hope before it's too late
It's cities burnin'
It's not my burden
It's not hope before it's too late

She said I can't take this place
I'm leaving it behind

Well she said I can't take this town
I'm leaving you tonight

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


překlad


Kam všichni ti bastardi šli ?
Zranitelné místo dnes večer smrdí
Blbec neudělal havarovací test
Sbírá nezaměstnanostní šeky
Je zkurvený jenom stále kvůli jízdě

Kam všechny ty výtržnosti zmizeli,
Jakmile to městské heslo bylo zničené?
"Co je v lásce, je teď v dluzích",
Na tvém rodném listě
Tak udeř ten zasraný zápas zapálením roznětky

Městský biskup je vyděrač,
A vůbec neví, že existuješ,
Stůj stále i když je to večírek nebo umíráš
Radši bys měla utíkat kvůli tvému zkurvenému životu

To není konec, dokud jsi pod zemí
To není domov, už je příliš pozdě

Toto město hoří, není mou zátěží,
To není domov, už je příliš pozdě

Nic nebylo k rozebrání

Kam všichni ti mučedníci půjdou,
Když je ten oheň vyplašil ?
Kam my všichni půjdeme, když je příliš pozdě?

Nejsi Ježíš předměstí,
Sv.Jimmy je výmysl,
Otcovi zuřivosti a matčiny lásky
Vytvořili za mě amerického idiota

To není konec, dokud jsi pod zemí
To není domov, už je příliš pozdě,
Toto město hoří, není mou zátěží,
To není domov, už je příliš pozdě

Ona říká: nemůžu přijmout toto místo,
Nevrátím to zpátky,
Ona říká: nemůžu přijmout toto město,
Dnes v noci tě opouštím.

extraordinaly girl

7. srpna 2009 v 11:37 | krysa |  texty+překlady
She's
An Extraordinary girl
In an ordinary world
And she can't seem to get away

He
Lacks the courage in his mind
Like a child left behind
Like a pet left in the rain

She's all alone again
Wiping the tears from her eyes
Some days she feels like dying
She gets so sick of crying

She sees the mirror of herself
And image she wants to sell
To anyone willing to buy

He steals the image in her kiss
From her heart's apocalypse
From the one called whatsername

She's all alone again
Wiping the tears from her eyes
Some days she feels like dying
She gets so sick of crying

She's all alone again
Wiping the tears from her eyes
Some days she feels like dying
Some days it's not worth trying
Now that they've pulled the fun in
She gets so sick of crying

She's
An Extraordinary girl
An Extraordinary girl
An Extraordinary girl
An Extraordinary girl
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
překlad


Ona je pozoruhodná dívka
V obyčejném světě
Zdá se mi, že se chce dostat pryč

On stratil odvahu
Jako opuštěné dítě
Jako opuštěné zvíře (domácí) v dešti

Znova je sama
Stírá si slzy z očí
Někdy se cítí, jakoby umírala
Z pláče onemocněla

Vidí svůj obraz
Obraz, který by chtěla prodat
Někomu, kdo by byl ochotný ho koupit

On snívá o jejích polibcích
Od doby, kdy ukázala jaká je zevnitř
Od ženy nazývané Whatsername

Znovu je sama
Stírá si slzy z očí
Něky se cítí jakoby umírala
Z pláče onemocněla

Znovu je sama
Stírá si slzy z očí
Někdy se cítí jakoby umírala
Někdy není dobré zkoušet

Nyní to oba potlačují
Ona z pláče onemocněla

Ona je pozoruhodná dívka
pozoruhodná dívka
pozoruhodná dívka
pozoruhodná dívka.

she's a rebel

7. srpna 2009 v 11:35 | krysa |  texty+překlady
She's a rebel
She's a saint
She's assault of the earth
And she's dangerous
She's a rebel
Vigilante
Missing link on the brink
Of destruction
From Chicago to Toronto
She's the one that they
Call 'ol whatsername
She's the symbol
Of resistance
And she's holding on my
Heart like a hand grenade
Is she dreaming
What I'm thinking
Is she the mother of all bombs
Gonna detonate
Is she trouble
Like I'm trouble
Make it a double
Twist of fate
Or a melody that

She sings of revolution
The dawning of our lives
She brings this liberation
That I just can't define
Well nothing comes to mind

She sings of revolution
The dawning of our lives
She brings this liberation
That I just can't define
Well nothing comes to mind

She's a rebel
She's a saint
She's assault of the earth
And she's dangerous
She's a rebel
Vigilante
Missing link on the brink
Of destruction

She's a rebel
She's a saint
She's assault of the earth
And she's dangerous
She's a rebel
Vigilante
Missing link on the brink
Of destruction

She's a rebel
She's a rebel
She's a rebel
And she's dangerous

She's a rebel
She's a rebel
She's a rebel
And she's dangerous


------------------------------------------------------------------------------------
překlad


Ona je vzbouřenec
Ona je anděl
Ona je vrah země
Ona je nebezpečná

Ona je vzbouřenec
Ostražitá
Chybějící článek na okraji
Zničení (zániku)

Z Chicaga do Toronta
Ona je ta, kterou
Nazývají Whatsername (jaké je její jméno)

Ona je symbol
odolnosti
Ona se drží mého
Srdce jako granát

Snívám
Co si myslím
Je ona matka všech bomb
Chystá se vybouchnout

Je ona problém
Mám já problém
Vyrábí to dvakrát
Překroutila mi osud
Nebo žeby melodii

Zpívá o revoluci
O úsvitě našich životů
Přinesla toto osvobození,
Které neumím popsat
Mám jen prázdnou hlavu, bez myšlenek

Ona je vzbouřenec
Ona je anděl
Ona je vrah země
Ona je nebezpečná

Ona je vzbouženec
Ostražitá
Chybějící článek na okraji
Zničení (zániku)

Ona je vzbouřenec
Ona je anděl
Ona je vrah země
Ona je nebezpečná

Ona je vzbouženec
Ostražitá
Chybějící článek na okraji
Zničení (zániku)

Ona je vzbouřenec, ona je vzbouřenec
Ona je vzbouřenec a je nebezpečná,

Ona je vzbouřenec, ona je vzbouřenec
Ona je vzbouřenec a je nebezpečná.

give me novocaine

7. srpna 2009 v 11:33 | krysa |  texty+překlady
Take away the sensation inside
Bittersweet migraine in my head
It's like a throbbing toothache of the mind
I can't take this feeling anymore

Drain the pressure from the swelling,
The sensation's overwhelming,
Give me a kiss goodnight and everything will be alright
Tell me that I won't feel a thing
So give me novacaine

Out of body and out of mind
Kiss the demons out of my dreams
I get the funny feeling, that's alright
Jimmy says it's better than air,
I'll tell you why

Drain the pressure from the swelling,
The sensations overwhelming,
Give me a kiss goodnight and everything will be alright,
Tell me that I won't feel a thing,
So give me novacaine

Oh Novacaine

Drain the pressure from the swelling,
The sensations overwhelming
Give me a kiss goodnight and everything will be alright,
Tell me, Jimmy, I won't feel a thing,
So give me Novacaine


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
překlad


Odejmi ten vnitřní pocit
Hořkosladké migrény v mé hlavě
Je to jako pulzující bolest zubů mysli
Tenhle pocit už nikdy víc nechci mít

Vysaj tlak z otoku,
Ten pocit pohlcuje,
Dej mi dlouhý polibek na doboru noc a vše bude v pořádku
Řekni mi, že nic neucítím
Tak mi dej novokain

Mimo tělo a mimo mysl
Polib ty démony venku z mých snů
Mám takový zvláštní pocit a to je dobře
Jimmy říká, že je to lepší než vzduch,
Řeknu ti proč

Vysaj tlak z otoku,
Ten pocit pohlcuje,
Dej mi dlouhý polibek na dobrou noc a vše bude v pořádku
Řekni mi, že nic neucítím
Tak mi dej novokain

Oh novokain

Vysaj tlak z otoku,
Ten pocit pohlcuje
Dej mi dlouhý polibek na dobrou noc a vše bude v pořádku
Řekni mi, Jimmy, že nic neucítím
Tak mi dej novocaine

st. jimmy

7. srpna 2009 v 11:32 | krysa |  texty+překlady
St. Jimmy's comin' down across the alleyway
Up on the boulevard like a zip code on parade
Light on the sillohette
He's insubordinate
Coming at you on account of wonder
1 2 3 4

My name is Jimmy and you better not wear it out
Suicide comando that your momma talked about
King of the forty theives
And I'm here to represent
That needle in the vein of the establishment

I'm the patron saint of the denial
With an angel face and a taste for suicidal

Cigarettes and ramen and a little bag to sell
I am the son of a bitch and Edgar Allen Poe
Raised in the city in the hail of lights
But ain't it worth it that we've been victimized

I'm the patron saint of the denial
With an angel face and a taste for suicidal

You talkin' to me?

I'll give you something to cry about.

ST. JIMMY

My name is St. Jimmy I'm a son of a gun
I am the one that's runaway out of town now
A teenage assasin exucuting some fun
In the cult of the life of crime

I really hate to say it but I told you so
So shut your mouth before I shoot you down old boy
Welcome to the club and give me some blood
And the resident leader at the lost and found

It's comedy and tragedy
It's St. Jimmy
And that's my nameeeeeee.
... and don't wear it out!-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

překladSv. Jimmy jde dolů napříč uličkou
Po bulváru jako zasvištění střely z pistole na promenádě
Světlo siluety
Je neukázněný
Jde k tobě na odpočítávání 1,2
1,2,3,4 !

Moje jméno je Jimmy, radši si to nenos ven
Sebevražedné komando, o kterém mluvila tvoje máma
Král 40ti zlodějů a já jsem tu příkladem
Zakládám vpichování do žílyOdmítající patron svatých
S andělskou tváří a s příchutí sebevražedných
Cigaret a rumu a drogových taštiček
Jsem syn drogy a Edgara Allena Poa
Pozvednutý ve městě pod svatozář světel
Produkt války a strachu, byli jsme podvedeni


Odmítající patron svatých
S andělskou tváří a příchutí sebevraždy

Mluvíš na mě ?!
Něco jsem ti dal ! "Výkřik !"
Svatý Jimmy !!

Moje jméno je sv.Jimmy,jsem syn zbraní
Jsem jeden z těch cizích
Jsem mladiství vrah popravující zábavu
V kultu života zločinu

Opravdu bych to nenáviděl říct, ale řekl jsem ti to tak
Tak sklapni předtím, než tě sejmu, darhý chlapče
Vítej v klubu, darujte mi nějakou krev
Jsem usedlý vůdce ztracených a nalezených

To je komedie !
A neštěstí !
To je svatý Jimmy !
A toto je moje jméno . . .
A nenos to ven !!!!!!!

we are the waiting

7. srpna 2009 v 11:30 | krysa
Starry nights, city lights
Coming down over me
Skyscrapers and stargazers
In my head
Are we we are, are we we are the waiting unknown
This dirty town was burning down in my dreams
Lost and found city bound in my dreams

And screaming
Are we we are, Are we we are the waiting...
And screaming
Are we we are, Are we we are the waiting...

Forget me nots, second thoughts
Live in isolation
Heads or tails and fairytales in my mind
Are we we are, Are we we are the waiting unknown
The rage and love, the story of my life
The Jesus of suburbia is a lie

And screaming
Are we we are, Are we we are the waiting...
And screaming
Are we we are, Are we we are the waiting...unknown
Are we we are, Are we we are the waiting...
And screaming
Are we we are, Are we we are the waiting...unknown
Are we we are, Are we we are the waiting...unknown


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------překladHězdné noci, města světel
Padají nade mnou
Mrakodrapy a hvězdáři
V mojí hlavě

Jsme my,my jsme,jsme my,my jsme Neznámí čekající
Toto špinavé město vyhořelo v mých snech
Stracené a nalezené město spoutané v mých snech

A křičím
Jsme my,my jsme,jsme my,my jsme čekající
A křičím
Jsme my,my jsme,jsme my,my jsme čekající

Nezapomeň na mě, na další myšlenky
Žiju v osamocení (v odloučení)
Začátek nebo konec pohádky v mé mysli
Jsme my,my jsme,jsme my,my jsme neznámí čekající

Záchvat hněvu a láska, příběh mého života
Ježíš předměstí je lež

A křičím
Jsme my,my jsme,jsme my,my jsme čekající
A křičím
Jsme my,my jsme,jsme my,my jsme čekající
Jsme my,my jsme,jsme my,my jsme čekající
A křičím
Jsme my,my jsme,jsme my,my jsme čekající
Ohh...
A křičím
Jsme my,my jsme,jsme my,my jsme čekající
Ohh...

boulevard of broken dreams

7. srpna 2009 v 11:28 | krysa |  texty+překlady
jedna z mých nejoblíbenějších xDI walk a lonely road
The only one that I have ever known
Don't know were it goes
But it's home to me and I walk alone
I walk this empty street
On the Boulevard of broken dreams
Were the city sleeps
And I'm the only one and I walk alone
I walk alone I walk alone
I walk alone and I walk a-

My shadows the only one that walks beside me
My shallow hearts the only thing that's beating
Sometimes I wish someone out there will find me
'Till then I'll walk alone

Ah..ah..

I'm walking down the line
That divides me somewhere in my mind
On the border line of the edge
And where I walk alone
Read between the lines
What's fucked up and everything's alright
Check my vital signs to know I'm still alive
And I walk alone
I walk alone I walk alone
I walk alone and I walk a-

My shadows the only one that walks beside me
My shallow hearts the only thing that's beating
Sometimes I wish someone out there will find me
'Till then I'll walk alone

Ah..ah..
I walk alone and I walk a-

I walk this empty street
On the Boulevard of broken dreams
Were the city sleeps
And I'm the only one and I walk a-

My shadows the only one that walks beside me
My shallow hearts the only thing that's beating
Sometimes I wish someone out there will find me
'Till then I'll walk alone------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


překladKráčím po osamělé ulici
Té jediné, kterou jsem kdy poznal.
Nevím kam to vede,
Ale je mým domovem a já kráčím sám.

Kráčím po téhle prázdné ulici,
Po ulici nesplněných snů.
Kde celé město spí
A já jsem jedinej a kráčím sám.

Kráčím sám, Kráčím sám
Kráčím sám, Kráčím…

Můj stín je ten jedinej, kdo kráčí vedle mě.
Mé slabé srdce je jediné, které ještě tluče
Někdy si přeju, že mě tam někde někdo najde
Než se to stane, já kráčím sám…

Ah-Ah Ah-Ah Ah-Ah Ahhh
Ah-Ah Ah-Ah Ah-Ah Ahhh

Kráčím po té cestě,
Která mě někde v mé mysli rozděluje
Na tom rozhraní,
Kde já kráčím sám

Čtěte mezi řádky
Co už je v hajzlu a všechno je v pohodě
Zkontrolujte moje životně důležité funkce
Abyste věděli, že jsem pořád v pohodě
A já kráčím sám

Kráčím sám, Kráčím sám
Kráčím sám, Kráčím…

Můj stín je ten jedinej, kdo kráčí vedle mě.
Mé slabé srdce je jediné, které ještě tluče
Někdy si přeju, že mě tam někde někdo najde
Než se to stane, já kráčím sám…

Ah-Ah Ah-Ah Ah-Ah Ahhh
Ah-Ah Ah-Ah Ah-Ah Ahhh

Kráčím sám, já kráčím…

Kráčím po téhle prázdné ulici,
Po ulici nesplněných snů.
Kde celé město spí
A já jsem jedinej a kráčím…

Můj stín je ten jedinej, kdo kráčí vedle mě.
Mé slabé srdce je jediné, které ještě tluče
Někdy si přeju, že mě tam někde někdo najde
Než se to stane, já kráčím sám…

Jesus Of Suburbia

7. srpna 2009 v 11:26 | krysa |  texty+překlady

I'm the son of rage and love
The Jesus of suburbia
From the bible of none of the above
On a steady diet of

Soda pop and Ritalin
No one ever died for my sins in hell
As far as I can tell
At least the ones I got away with

And there's nothing wrong with me
This is how I'm supposed to be
In a land of make believe
That don't believe in me

Get my television fix
sitting on my crucifix
A living room on my private womb
While the moms and brads are away
To fall in love and fall in debt
To alcohol and cigarettes
And mary jane
To keep me insane
Doing someone else's cocaine

And there's nothing wrong with me
This is how I'm supposed to be
In a land of make believe
That don't believe in me

[Part II: City Of The Damned]

At the center of the Earth
In the parking lot
Of the 7-11 were I was taught
The motto was just a lie
It says home is where your heart is
But what a shame
Cause everyone's heart
Doesn't beat the same
It's beating out of time
City of the dead
At the end of another lost highway
Signs misleading to nowhere
city of the damned
Lost children with dirty faces today
Noone really seems to care
I read the graffiti
In the bathroom stall
Like the holy scriptures of a shopping mall
And so it seemed to confess
It didn't say much
But it only confirmed that
The center of the earth
Is the end of the world
And I could really careless

City of the dead
At the end of another lost highway
Signs misleading to nowhere
city of the damned
Lost children with dirty faces today
Noone really seems to careeeeee
HEY!

[Part III: I Don't Care]

I don't care if you don't
I don't care if you don't
I don't care if you don't care X5
I don't careeeeeeeeee

Everyone's so full of shit
Born and raised by hypocrits
Hearts recycled but never saved
From the cradle to the grave
We are the kids of war and peace
From Anaheim to the Middle East
We are the stories and disciples of
The Jesus of suburbia

Land of make believe
And it don't believe in me
Land of make believe
And I don't believe
And I don't care!
I don't care!

[Part IV: Dearly Beloved]

Dearly beloved are you listening?
I can't remember a word that you were saying
Are we demented or am I disturbed?
The space that's in between insane and insecure
Oh therapy, can you please fill the void?
Am I retarded or am I just overjoyed
Nobody's perfect and I stand accused
For lack of a better word, and that's my best excuse

[Part V: Tales Of Another Broken Home]

To live and not to breathe
Is to die in tragedy
To run, to run away
To find what you believe

And I leave behind
This hurricane of fucking lies
I lost my faith to this
This town that don't exist

So I run
I run away

The light of masochist
And I leave behind
This hurricane of fucking lies
And I walked this line
A million and one fucking times
But not this time

I don't feel any shame
I won't apologize
When there ain't nowhere you can go

Running away from pain
When you've been victimized
Tales from another broken HOME

You're leaving...
You're leaving...
You're leaving...
Ah you're leaving home...


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
překladJsem syn zuřivosti a lásky,
Ježíš předměstí,
Z bible "Ani jeden nadřazený",
Na pevné dietě sody a ritalinu,
Nejeden umíral pro moje říchy v pekle
Jak dalece můžu říct,
Nejméně jednou jsem se dostal pryč s

Ale se mnou není nic špatného,
To jsou mí pocity,
V zemi se tvoří vzpomínky,
Když nevěří ve mně.

Dosáhnu svých televizních řešení,
Sedících u mého kříže,
Obývací pokoj po narození,
Zatímco máma a Bred jsou pryč,
Zamilovat se a zadlužit se (cítit vinu)
Alkohol a cigarety a marihuana,
Vlastní mě, bláznivý, a kdosi dělá ještě kokain

Ale se mnou není nic špatného,
To jsou mí pocity,
V zemi se tvoří vzpomínky,
Když nevěří ve mně.

Město prokletí

Uprostřed země,
Na parkovacím místě
7 - 11, které bylo určené,
Heslo bylo: spravedlivá lež

Říká: domov je tam, kde je tvé srdce,
Ale co ostuda,
Důvod každého srdce je,
Že nebuší stejně,
My drtíme čas

Město mrtvých (bez života)
Na konci další stracené dálnice,
Cedule zavádějící do neznáma,
Prokleté město,
Ztracené děti se špinavými tvářemi,
Nejeden se opravdu zdá být ochoten

Četl jsem nápis na zdi,
Ve stoji v koupelně,
Jako bible v obchodním středisku,
A tak se zdálo přiznat,
Že neřekl mnoho,
Ale to je pouze potvrzené,
Ve středu země,
Je konec světa
A já se opravdu mohl starat míň

Město mrtvých (bez života)
Na konci další stracené dálnice,
Cedule zavádějící do neznáma,
Prokleté město,
Ztracené děti se špinavými tvářemi,
Nejeden se opravdu zdá být ochoten

Nemám zájem

Nemám zájem pokud ty nemáš,
Nemám zájem pokud ty nemáš,
Nemám zájem pokud ty nemáš zájem,
Nemám zájem pokud ty nemáš,
Nemám zájem pokud ty nemáš,
Nemám zájem pokud ty nemáš zájem,
Nemám zájem pokud ty nemáš,
Nemám zájem pokud ty nemáš,
Nemám zájem pokud ty nemáš zájem,
Nemám zájem pokud ty nemáš,
Nemám zájem pokud ty nemáš,
Nemám zájem pokud ty nemáš zájem,
Nemám zájem

Každý je dokonalý na hovno !
Narozen a vychován jako pokrytec,
Srdce recyklovaná, ale nikdy zachráněná,
Z kolébky do hrobu,
My jsem děti války a míru,
Z Anaheimu ze středního východu,
Máme příběhy a kázeň,
Ježíše předměstí

Země vytváří vzpomínky,
a ta nevěří ve mně,
Země vytváří vzpomínky,
a nevěřím,
Nemám zájem !

Nemám zájem, nemám zájem,
Nemám zájem, nemám zájem,

Vrouucně milovaná

Vroucně milovaná, posloucháš ?
Nepamatuju si slova, která jsi řekla,
Jsem dementní? Nebo jsem jen pomatený?
Místo uprostřed šílení a nejistoty


Oh,terapie,můžeš prosím zabrat prázdnotu
Jsem duševně zaostalý nebo jsem jen uchvácený?
Nikdo není perfektní a já zůstanu obviněný
Pro nedostatek lepšího světa,
toto jsou moje nejlepší omluvy

Příběh dalšího rozvráceného domova

Žít a nedýchat,
Znamená zemřít v neštěstí,
Běžím, běžím pryč,
Objevuju to, v co jsi věřil,
A já za sebou nechal
Hurikán zasraných lží,
Stratil jsem svoji víru v tom,
Že toto město neexistuje

Tak běžím,
Běžím pryč

Do pozornosti masochystů,
A já za sebou nechal
Hurikán zasraných lží,
A já šel tou stezkou
Milion a jednou zasraně krát,
Ale ne v tuto chvíli

Necítím žádnou potupu (ostudu),
Nechci omluvu
Když nemáš vlastně kam jít,
Běžíš pryč s bolestí,
Když si byl oklamán,
Příběh jiného rozvráceného domova

další obrázky

7. srpna 2009 v 11:23 | krysa

american idiot

5. srpna 2009 v 17:36 | ... |  texty+překlady
green day
american idiot
american idiot (xD)
Don't wanna be an American idiot.
Don't want a nation that under the new media.
And can you hear the sound of hysteria?
The subliminal mindfuck America.

Welcome to a new kind of tension.
All across the alien nation.
Everything isn't meant to be okay.
Television dreams of tomorrow.
We're not the ones who're meant to follow.
Convincing them to walk you.

Well maybe I'm the faggot America.
I'm not a part of a redneck agenda.
Now everybody do the propaganda.
And sing along in the age of paranoia.

Welcome to a new kind of tension.
All across the alien nation.
Everything isn't meant to be okay.
Television dreams of tomorrow.
We're not the ones who're meant to follow.
Convincing them to walk you.

Don't wanna be an American idiot.
One nation controlled by the media.
Information nation of hysteria.
It's going out to idiot America.

Welcome to a new kind of tension.
All across the alien nation.
Everything isn't meant to be okay.
Television dreams of tomorrow.
We're not the ones who're meant to follow.
Convincing them to walk you.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

překlad :

AMERICKEJ IDIOT
Nechci bejt americkej idiot
Nechci národ, co se nechá řídit médii
Slyšíš tu histerii ?
Podprahový vymývání americkejch mozků

Vítejte do nového druhu napětí,
Které se rozšířilo na celej národ
Ne všechno musí bejt v pořádku
Televize sní o zítřku
Nejsme ti, kteří by měli následovat
A přesvědčovat vás, aby jste do toho šli taky

Možná jsem americkej šmejd
Nejsem součástí proletářskejch plánů
Všichni teď dělají propagaci
A zpívejte si, když přicházejí zlý časy

Vítejte do nového druhu napětí,
Které se rozšířilo na celej národ
Ne všechno musí bejt v pořádku
Televize sní o zítřku
Nejsme ti, kteří by měli následovat
A přesvědčovat vás, aby jste do toho šli taky

Nechci bejt americkej idiot
Nechci národ, co se nechá řídit médii
Národ histeriků nabitejch informacema
Tohle je určeno americkýmu idiotovi

Vítejte do nového druhu napětí,
Které se rozšířilo na celej národ
Ne všechno musí bejt v pořádku
Televize sní o zítřku
Nejsme ti, kteří by měli následovat
A přesvědčovat vás, aby jste do toho šli taky.
holiday-překlad

5. srpna 2009 v 17:32 | ... |  texty+překlady
green day
american idiot
holiday
Poslouchej zvuk padajících kapek deště,
Padají jako oheň Armagedonu,
Ta ostuda, za ty co zemřeli bez jména

Poslouchej psy jak falešně vyjou
Hymnu jménem "Víra a utrpení"
A krvácejí, dnes skupina prohrála válku

Já chci snít a bejt jinej jak ty prázdný lži
Tohle je začátek zbytků našich životů
Na dovolený

Poslouchej ty nerytmický údery do bubnů,
Další protestant překročil hranici,
Aby zjistil,že peníze jsou na druhý straně

Můžu dostat další rozsudek,
Okolo skupinky mužů obtočená vlajka
Vtip, jenom sáček na monumentě

Já chci snít a bejt jinej jak ty prázdný lži
Tohle je začátek zbytků našich životů
Na dovolený

Představitel Kalifornie má projev:
Usiluju o místo prezidentovýho plynaře
Příkaz "shodit bomby" je tvůj trest
Znič Eiffelovu věž,
která kritizuje vládu
Bum, bum dělá rozbité sklo
Zabij všechny teplouše, co nesouhlasí
Suď ohněm, založ požár
Takhle si to já nepředstavuju
Jenom proto
jenom proto, že jsme mimo zákon

Já chci snít a bejt jinej jak ty prázdný lži
Tohle je začátek zbytků našich životů
Já chci snít a bejt jinej jak ty prázdný lži
Tohle je začátek zbytků našich životů
Tohle jsou naše životy na dovolený

holiday

5. srpna 2009 v 17:30 | krysa |  texty+překlady
přizvaný interpret : Green Day
album: American Idiot
název : Holiday
zdroj: http://www.diskografie.cz


Hear the sound of the falling rain
Coming down like an armageddon plague (HEY!)
The shame, the ones who die without a name

There's a song sounding out of key
To a hymn called faith and misery (Hey!)
A plead, the company lost the war today

I beg to dream and differ from the hollow lies
This is the dawning of the rest of our lives
On holiday

There's a drum pounding out of time
Another protestor has crossed the line (HEY!)
The line, the money's on the other side

Can I get another amen (AMEN!)
There's a rag wrapped around the score of men (HEY!)
A gag, A plastic bag on a monument

I beg to dream and differ from the hollow lies
This is the dawning of the rest of our lives
On holiday

"The representative from California has the floor"

Seek out to the president gasbag
Bombs away is your punishment
Pulverize the Eiffel tower
And criticize the government
Bang bang goes the broken glass man
Kill all the fags that don't agree
Triumph by fires, sinning buyers
Thats not a way that's meant for me
Thank god, check out we're going on a holiday

I beg to dream and differ from the hollow lies
This is the dawning of the rest of our lives
I beg to dream and differ from the hollow lies
This is the dawning of the rest of our lives

This is our lives on holiday

obrázky

5. srpna 2009 v 17:24 | krysa